Nabídka služeb

Naše nabídka služeb zahrnuje projekci a prodej, montážní a servisní práce anténní a satelitní techniky.  Pro zakazníka připravíme kompletní projekt – od instalace antény pro individuální příjem po instalace anténních systémů pro bytová družstva, hotely apod.

Co nabízí moderní STA:

 • příjem pozemních digitálních programů
 • příjem volných digitálních satelitních programů
 • možnosti příjmu některých placených TV (např.CS FILM)
 • příjem satelitního signálu (každý účastník může mít vlastní satelitní přijímač)
 • příjem rozhlasového FM pásma
 • možnost sledování obrazu z bezpečnostních kamer

 

Možnosti instalace pro digitální příjem

a) instalace kanálových zesilovačů DVB-T. Podmínkou je schopnost stávajícího rozvodu pracovat v UHF pásmu!
+ nízká cena rozšíření hlavní stanice
- nutnost pořízení set-top-boxu ke každému televizoru či videorekordéru

b) instalace hlavní stanice STA a soupravy pro příjem pozemního digitálního vysílání.
+ účastníci si nemusí pořizovat DVB-T přijímače, digitální signál je v STA šířen tak,že je lze přijímat na běžných TV přijímačích
- vyšší cena (od 30 účastníků je toto řešení ekonomicky výhodnější)

 

Nabídka Produktů

Set-top boxy Antény
set ante
Paraboly Zesilovače
para sta_velky
Příslušenství
koaxial

 

Info Článek

Společné antény (STA) a televizní rozvody

DVB-T v televizních rozvodech
Pro příjem digitálního vysílání na více televizních přijímačích, např. v bytových domech nebo komplexech, je nejvhodnější použít společné televizní antény (STA) a rozvádět signál do jednotlivých bytů. Existuje několik variant řešení příjmu digitálního signálu prostřednictvím STA. Mezi nejvhodnější patří:

 • Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF
 • Kmitočtová konverze z UHF do VHF
 • Převod programu z DVB-T na kanál PAL
 • Převod pozemního vysílání DVB-T do standardu kabelové televize DVB-C
 • Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF

+ Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF je systémově čisté, perspektivní a jednoznačně nejlevnější řešení pro televizní rozvody. Bytové domy, které mají rozvody bez problémů zvládající UHF pásmo tak při přechodu na digitální vysílání pouze zrevidují, zda je společná anténa v pořádku a „předává do rozvodu“ dostatečně silný a kvalitní signál kanálů na kterých je šířeno digitální vysílání.

- problém může být u starších společných antén. Některé starší anténní rozvody např. zvládají pouze VHF pásmo, jiné mohou být ve špatném technickém stavu. Náročnost rekonstrukce pak závisí hlavně na stáří STA a investicích vydávaných na obnovu v průběhu užívání antén.

sta

Kmitočtová konverze z UHF do VHF

+ Kmitočtová konverze z UHF do VHF je výhodná a plnohodnotná alternativa pro starší společné antény použitelné jen do 300 MHz (VHF pásmo). Mohou zůstat původní účastnické zásuvky, kabely i rozbočovače.

- Nevýhodou tohoto řešení je, že některé přijímače přijímají pouze multiplexy, jejichž kmitočet nebyl konvertován do jiného televizního kanálu. Účastníci budou muset vybírat z omezeného množství přijímačů dostupných na trhu, které budou schopné funkce v prostředí daného anténního systému.

Převod na analogové kanály PAL v kmitočtovém pásmu VHF

+ V současné etapě zavádění digitální televize může jít o jednoduchý, rychlý a levný způsob zpřístupnění televizních programů šířených jen digitálně. Umožňuje zachovat stávající distribuci analogově šířených programů z družic a minimálně narušuje systém. V bytech nejsou set-top-boxy, programy se naladí na televizorech přímo.

- Nejde o plnohodnotný příjem pozemního digitálního vysílání DVB-T, na účastnické zásuvce není multiplex, ale jen jeden dekódovaný program. Tato alternativa nemá velkou perspektivu, protože za několik let nebudou na trhu analogové televizní přijímače. Převod na analogové kanály znemožňuje nebo výrazně omezuje možnosti využívání nových funkcí, které DVB-T přináší (informace o pořadech, EPG, DVB titulky, přepínání různých audiokanálů). S přibývajícím počtem digitálních programů se bude tato metoda prodražovat, protože pro každý digitální program je nutné instalovat do hlavní stanice další konvertor (digitální přijímač).

kabtv

Převod pozemního vysílání DVB-T do standardu kabelové televize DVB-C

Možné je také šíření digitálního multiplexu s využitím standardu digitální kabelové televize DVB-C. Toto řešení je technicky velmi pěkné a nevytváří v podstatě žádná omezení, však pro individuální použití u STA velmi nákladné a vhodné především pro sítě kabelové televize.

Zdroj: dokument Alternativy řešení příjmu signálu DVB-T prostřednictvím STA